Informații legale

Crearea paginii de internet

Pagina de internet Funny Bee funnybee.com a fost creată de către Laboratoire Alma Organics. Valerie Peri este responsabilă cu publicarea acesteia:
3 rue Leonardo de Vinci 75116 Paris – 
Tel: +33 1 45 02 15 42 – mail: valerie@funnybee.com

Termeni și condiții generale de utilizare a paginii de internet www.funnybeeparis.com

Pagina de internet poate fi găsită la adresa www.funnybeeparis.com. Pagina de internet („Site-ul”) este destinată consumatorilor („Consumatori”). Site-ul constituie un serviciu în atenția consumatorilor cu scopul de a le prezenta produsele mărcii FUNNY BEE și de a-i păstra cât se poate de informați cu privire la acestea. Compania, Laboratoire Alma Organics, poate din când în când să modifice acești termeni și condiții generale la libera sa alegere. Folosirea site-ului este supusă condițiilor prevăzute în continuare, concepute pentru a defini normele aplicabile în materie de consultare a paginii de internet online.

Utilizarea paginii de internet

Laboratoire Alma Organics va depune eforturi rezonabile pentru a menține conținutul site-ului actualizat și pentru a furniza informații corecte pentru consumatori. Cu toate acestea, Laboratoire Alma Organics nu este răspunzătoare pentru nicio inadvertență sau eroare care poate să apară.

Drepturi de autor

Laboratoire Alma Organics este compania care are dreptul asupra numelui de domeniu www.funnybeeparis.com. Pagina de internet este proprietatea exclusivă a companiei  Laboratoire Alma Organics.

Pagina de internet, în integralitatea sa, precum și elementele constitutive ale acesteia (în special texte, meniuri derulante, soft, animații, fotografii, ilustrații, diagrame, grafice, logo-uri etc) constituie opere de creație protejate de legislația în vigoare.

Totalitatea mărcilor citate, anume Funny Bee Paris, Swinging Morning, Smile and Play, Crazy Me, sunt mărci înregistrate.

Protejarea datelor

Laboratoire Alma Organics păstrează informațiile confidențiale cu caracter personal care pot fi furnizate de către consumatori online. Orice informație cu caracter personal pe care consumatorii ar putea dori să o  trimită la Laboratoire Alma Organics pentru utilizarea anumitor servicii este supusă prevederilor Legii nr. 78-17 privind protecția datelor din 6 ianuarie 1978, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 2004-01 din 6 august 2004. Ca atare, consumatorii au dreptul de acces, de modificare și de ștergere a informațiilor personale despre ei înșiși pe care îl pot exercita în orice moment prin trimiterea unei scrisori la următoarea adresă: Pour les Consommateurs: Laboratoire Alma Organics – Service Consommateurs, 3 rue Leonard de Vinci 75116 Paris. Laboratoire Alma Organics este singurul destinatar pentru datele cu caracter personal care pot fi colectate de site și nu comunică aceste informații către terțe părți.

Hyperlink-uri pe pagina de internet

Hiperlinkuri-le plasate pe pagina de internet pot duce consumatorii la paginile de internet ale diverșilor parteneri. Laboratoire Alma Organics nu a verificat toate site paginile de internet care pot fi în cele din urmă legate de Site, nici conținutul sau informațiile pe care aceste pagini de internet le afișează, și, prin urmare, Laboratoire Alma Organics nu va avea nici o responsabilitate pentru conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile disponibile pe aceste site-uri, precum și utilizarea lor de către consumatori. Crearea de hyperlink-uri către Site se poate face numai cu autorizarea prealabilă scrisă a Laboratoire Alma Organics. Orice solicitare de autorizare trebuie trimisă la următoarea adresă: Laboratoire Alma Organics – 3 rue Leonard de Vinci 75116 Paris, Franța.

Consumatorii vor respecta integritatea Paginii de internet

Laboratoire Alma Organics nu va avea nici o responsabilitate pentru daunele, directe sau indirecte, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, cauzate de accesul unui individ la Site sau pentru imposibilitatea de conectare la Site sau pentru utilizarea Site-ului și/sau a unui credit acordat anumitor informații care provin direct sau indirect de pe această pagină de internet.

Legea aplicabilă

Site-ul și termenii și condițiile de acces și de utilizare sunt guvernate de legea franceză.

Traducere

Această traducere în limba engleză a mențiunilor legale este numai cu titlu informativ. Versiunea în limba franceză este singura varianta care are putere de lege.

Please keep in touch !

Take advantage of 10% off your next order by registering yourself at our newsletter !